O Tovarni olja Gea

Tovarna olja Gea d.d. Slovenska Bistrica je vodilna slovenska oljarna in ena najstarejših oljarn v Sloveniji, saj njene korenine segajo v leto 1904, ko je bilo ustanovljeno podjetje za proizvodnjo bučnega olja.

Danes je Tovarna olja Gea uspešna delniška družba, ki posluje v skladu z mednarodnima standardama  ISO 14001 in IFS (International Food Standard). Podjetje posluje v skladu s sistemom HACCP, ima tudi registracijo FDA.

Tovarna olja Gea proizvaja in trži izdelke pod uveljavljenimi in uspešnimi blagovnimi znamkami Gea, Zvezda, Cekin in Sončni cvet. Nosilni proizvodi so rastlinska olja, majoneze, solate, omake, ocvrta čebula, oljne tropine in semena.

Na domačem trgu ima podjetje večinski tržni delež, vse večji izziv pa so trgi po Evropi, kamor se Gea s svojimi prodajnimi aktivnostmi intenzivno usmerja.

 

Več kot 110 let tradicije

Ni naključje, da se bogata tradicija olj GEA začne prav z bučnim oljem, saj so bučnice štajersko-prekmurskega območja vedno veljale za najboljše.

Tako je že leta 1904 Albert Štiger v Slovenski Bistrici ustanovil podjetje za predelavo bučnega olja na obrtniški način. Že leta 1922 smo v podjetju s prvo rekonstrukcijo predelave uvedli industrijski način dela.

Leto 1953 je bilo za podjetje zelo težko, saj je del podjetja uničil požar. Posledice požara so bile občutne še naslednja tri leta. Težkemu obdobju sta sledili obnova podjetja in izgradnja novih objektov. Zgradili smo ekstrakcijo, rafinerijo, kotlovnico, most čez potok in skladišče surovin. To je bilo obdobje začetka proizvodnje rafiniranega jedilnega olja.

Zaradi naraščanja potreb po olju smo leta 1968 zgradili in opremili prvo polnilnico olja in prvič tudi rekonstruirali rafinerijo.

Leta 1982 smo zgradili polnilnico olja s trikrat večjo zmogljivostjo polnjenja steklenic, kasneje pa še nove rezervoarske in skladiščne prostore.

Med letoma 1987 in 1990 smo posodobili proizvodnjo bučnega olja. Preusmerili smo se v uporabo novega energetskega vira, saj se je podjetje priključilo na plinovod, zgrajena pa je bila tudi čistilna naprava.

Leta 1989 je bil zgrajen obrat za proizvodnjo delikatesnih proizvodov, ki temeljijo na majonezi. Med letoma 1991 in 1993 smo vlaganja usmerili v posodobitev tehnoloških postopkov, v novo polnilno linijo za plastenke PET in v posodobitev polnilne linije steklenic.

Kmalu po osamosvojitvi Slovenije, leta 1992, se je pričel projekt lastninskega preoblikovanja podjetja v delniško družbo Tovarna olja Gea d.d..

Leta 1994 smo začeli vlagati v posodobitev rafinerije, leta 1997 pa v proizvodnjo programa začimb.

Z vpisom v sodni register se je leta 1995 zaključilo lastninsko preoblikovanje podjetja. S tem je bil izveden prenos družbenega kapitala na znane lastnike. Leta 1998 je Tovarna olja GEA kupila podjetje Oljarna Domžale.

Leta 2001 je bila zaključena naložba posodobitve rafinacijskih zmogljivosti in avtomatizacije proizvodnje. Konec leta 2002 je Tovarna olja Gea rgistrirala podjetje Uljara Gea & Aba d.o.o. v Bosni in Hercegovini. Leta 2003 smo postavili novo polnilno linijo za olja GEA.

V februarju 2005 je bila k Tovarni olja GEA pripojena Oljarica Tovarna olja Kranj.

V letu 2007 smo posodobili proizvodnjo bučnega olja, v letu 2010 pa smo pričeli polniti rafinirana olja v PET embalažo na novi polnilni liniji.