Osebna izkaznica

Ime Tovarna olja GEA d.d.
Naslov Trg svobode 3, 2310 Slovenska Bistrica
Telefon +386 2 843 26 10
Faks +386 2 843 26 13
E-mail info@gea.si
Matična številka 5048621000
Identifikacijska številka SI23485795
Transakcijski račun 04430-0000213611
odprt pri Nova KBM, d.d.
Šifra dejavnosti 10.410 Proizvodnja olja in maščob
Predsednik uprave dr. Igor Hustić
Število zaposlenih 97
Številka vpisa v sodni register 1/00108/00
Temeljni kapital družbe  3.981.895,28 EUR