07.10.2019

Objavljamo prosta delovna mesta

Direktor družbe TOVARNA OLJA GEA d.o.o., Trg svobode 3, 2310 Slovenska Bistrica objavlja prosto delovno mesto

PREDELOVALEC OLJNIH SEMEN (Ž/M)

VAŠE NALOGE:

 • priprava surovin za proizvodnjo in prodajo
 • opravljanje del s stroji na proizvodni liniji
 • praženje zmlete in zgnetene mase bučnih semen v pražilnih ponvah
 • medfazna in končna kontrola v sled zagotavljanja kvalitetnega izhodnega proizvoda
 • spremljava pravilnega in varnega delovanja strojev, odprava manjših napak in izvajanje osnovnih vzdrževalnih del na proizvodni liniji in prijava motenj
 • odvoz ter ločeno zbiranje in stiskanje odpadnega embalažnega materiala
 • vrečenje oljnih pogač, odvoz in zlaganje vreč v skladiščne prostore
 • čiščenje delovne opreme in delovnih prostorov z okolico …

ODGOVORNOSTI IN POOBLASTILA:

 • za kakovostno pripravo zmesi za praženje in kvalitetno praženje
 • za tekoče spremljanje kakovosti in za sodelovanje pri reševanje neustrezne kakovosti
 • za pravilnost skladiščenja
 • za čistost in urejenost delovnega okolja …

NAŠA PRIČAKOVANJA:

 • ali IV. stopnja: nižja  ali srednja poklicna izobrazba  ustrezne tehniške smeri
 • kontinuirana usposabljanja za svoje delo,
 • usposabljanja za druga dela oz. delovna mesta v procesih proizvodnje, za katera zaposlenega določi neposredni vodja,
 • poznavanje osnovnih operacij z osebnim računalnikom in programa potrebnega za nemoteno izvajanje dela,
 • zdravstvena sposobnost za delo,
 • najmanj 1 leto delovnih izkušenj iz enakih ali podobnih področij dela.

Zainteresirane kandidate vabimo, da svoje ponudbe z življenjepisom in opisom dosedanjih delovnih izkušenj ter priloženimi kopijami dokazil o izpolnjevanju pogojev pošljejo v roku 10 dni od dneva objave na naslov: TOVARNA OLJA GEA d.o.o., Trg svobode 3, 2310 Slovenska Bistrica ali na e-mail naslov: info@gea.si.

Z izbranim kandidatom bo družba sklenila pogodbo o zaposlitvi za določen čas 6 mesecev z 1 mesečnim poskusnim delom.

 

RAFINER  (Ž/M)

VAŠE NALOGE:

 • pravilno včrpavanje prevzetega surovega in rafiniranega olja,
 • prečrpavanje olj,
 • povzorčevanje cistern surovega in rafiniranega olja,
 • dovoz in priprava potrebnega repro materiala,
 • povzorčevanje olja med tehnološkim procesom,
 • kuhanje, priprava, povzorčevanje in prečrpavanje maščobne kisline,
 • čiščenje prostorov, naprav in opreme v rafineriji, črpališčih in okolici rafinerije.

ODGOVORNOSTI IN POOBLASTILA:

 • za pravočasno, kakovostno in točno opravljeno delo,
 • za tekoče spremljanje kakovosti na delovnem mestu,
 • za prijavo motenj,
 • za sodelovanje pri reševanju neustrezne kakovosti,
 • za čistost in urejenost delovnega okolja.

NAŠA PRIČAKOVANJA:

 • stopnja: srednja poklicna izobrazba ustrezne tehniške smeri,
 • kontinuirana usposabljanja za svoje delo,
 • usposabljanja za druga dela oz. delovna mesta v procesih proizvodnje, za katera zaposlenega določi neposredni vodja,
 • poznavanje osnovnih operacij z osebnim računalnikom in programa potrebnega za nemoteno izvajanje dela,
 • smisel za čistočo
 • tečaj za vožnjo viličarja,
 • zdravstvena sposobnost za delo,
 • v zakonskih rokih opravljeno obvezno usposabljanje in preizkusi znanj, ki jih zakonodaja za določa,
 • najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj iz enakih ali podobnih  področij dela.

Zainteresirane kandidate vabimo, da svoje ponudbe z življenjepisom in opisom dosedanjih delovnih izkušenj ter priloženimi kopijami dokazil o izpolnjevanju pogojev pošljejo v roku 10 dni od dneva objave na naslov: TOVARNA OLJA GEA d.o.o., Trg svobode 3, 2310 Slovenska Bistrica ali na e-mail naslov: info@gea.si.

Z izbranim kandidatom bo družba sklenila pogodbo o zaposlitvi za določen čas 6 mesecev z 1 mesečnim poskusnim delom.

Slovenska Bistrica, 11.03.2020

Direktor družbe