17.10.2019

Objavljamo prosto delovno mesto VILIČARIST

Direktor družbe TOVARNA OLJA GEA d.o.o., Trg svobode 3, 2310 Slovenska Bistrica objavlja prosto delovno mesto

VILIČARIST (Ž/M)

VAŠE NALOGE:

 • nakladanje gotovih proizvodov in trgovskega blaga za nadaljnjo prodajo kupcem ter razkladanje vseh logističnih enot ob dostavi materialov v podjetje,
 • pripravljanje komisionov in delo z dlančnikom,
 • dovoz repromateriala, dostava embalaže v proizvodnjo, odvoz proizvodov in palet iz proizvodnje in skladiščenje le teh,
 • pravilno uskladiščenje vseh surovin, materialov, embalažnih materialov, polproizvodov in gotovih proizvodov v skladu z navodili,
 • izvajanje postopkov v zvezi z veljavnimi pravili skladiščnega poslovanja, ki se nanašajo na obseg in vsebino delovnega mesta,
 • vzdrževanje in čiščenje viličarja,
 • čiščenje dvorišča pred upravno in komercialno zgradbo, pomoč pri ročnem čiščenju snega iz dovoznih in hodnih poti,
 • čiščenje skladišča in pripadajočega dvorišča.

ODGOVORNOSTI IN POOBLASTILA:

 • za pravočasno, pravilno in varno opravljene naloge,
 • za nakladanje in razkladanje v skladu z danimi navodili,
 • za tekoče vzdrževanje viličarja, za vodenje potrebnih evidenc,
 • za tekoče spremljanje kakovosti na delovnem mestu,
 • za izvajanje izjave o varnosti in požarnega reda,
 • za prijavo motenj na transportnih sredstvih.

 

NAŠA PRIČAKOVANJA:

 • stopnja: osnovnošolska izobrazba,
 • izpit za upravljanje viličarja,
 • natančnost, zanesljivost,
 • spremljanje in aktivno sodelovanje pri osvajanju potrebnih znanj za opravljanje del in nalog,
 • zdravstvena sposobnost za upravljanje viličarja in za delo v živilski industriji.

Zainteresirane kandidate vabimo, da svoje ponudbe z življenjepisom in opisom dosedanjih delovnih izkušenj ter priloženimi kopijami dokazil o izpolnjevanju pogojev pošljejo v roku 10 dni od dneva objave na naslov: TOVARNA OLJA GEA d.o.o., Trg svobode 3, 2310 Slovenska Bistrica ali na e-mail naslov: info@gea.si.