24.10.2019

Objavljamo prosto delovno mesto LABORANT

Direktor družbe TOVARNA OLJA GEA d.o.o., Trg svobode 3, 2310 Slovenska Bistrica objavlja prosto delovno mesto               

LABORANT (Ž/M)

VAŠE NALOGE:

 • ­spremljanje in jemanje vzorcev,
 • opravljanje kemijskih in mikrobioloških analiz surovin, embalažnega materiala, polizdelkov, končnih izdelkov, vode in drugih analiz,
 • ­priprava degustacij in kakovostni prevzem izdelka z opremo,
 • vpisovanje/evidentiranje vseh opravljenih analiz in arhiviranje vzorcev,
 • ­sproščanje končnih izdelkov,
 • skrb za ažuriranje kontrolne dokumentacije (etalonov etiket, specifikacij izdelkov z opremo) v laboratoriju in proizvodnji,
 • ­skrb za pravilno skladiščenje kemikalij,
 • ­skrb za vzdrževanje in čistočo instrumentov ter opreme v laboratoriju,
 • ­sodelovanje pri razvoju novih proizvodov,
 • ­naročanje kemikalij in ostalega materiala za laboratorij in vodenje evidence porabe v času nadomeščanja tehnologa za kakovost,
 • ­skrb za umerjanje instrumentov ter opreme v laboratoriju v času nadomeščanja tehnologa za kakovost,
 • ­aktivno in produktivno sodelovanje z vsemi sodelavci in procesi v podjetju.

ODGOVORNOSTI IN POOBLASTILA:

 • za točno, pravilno in pravočasno izvajanje vseh nalog, navedenih v opisu in za varno delo v laboratoriju
 • za izvajanje vhodne in končne kontrole,
 • za vzdrževanje arhiva vzorcev,
 • za ažuriranje kontrolne dokumentacije (etalonov etiket, specifikacij izdelkov z opremo) v laboratoriju in proizvodnji,
 • za izvajanje kakovostnega prevzema za vse proizvode,
 • za sproščanje končnih izdelkov,
 • za vzdrževanje čistoče instrumentov in opreme v laboratoriju.

NAŠA PRIČAKOVANJA:

 • stopnja: srednja tehnična izobrazba (kemijski tehnik, živilski tehnik, laboratorijski tehnik),
 • natančnost, sposobnost analitičnega mišljenja,
 • poznavanje osnov dela na PC,
 • s predpisi zahtevani tečaji o znanju in higieni živil in o osebni higieni pri proizvodnji hrane in zdravstvena sposobnost za delo v živilski industriji,
 • 3 leta delovnih izkušenj na podobnih delovnih mestih.

Zainteresirane kandidate vabimo, da svoje ponudbe z življenjepisom in opisom dosedanjih delovnih izkušenj ter priloženimi kopijami dokazil o izpolnjevanju pogojev pošljejo v roku 10 dni od dneva objave na naslov: TOVARNA OLJA GEA d.o.o., Trg svobode 3, 2310 Slovenska Bistrica ali na e-mail naslov: info@gea.si.

Z izbranim kandidatom bo družba sklenila pogodbo o zaposlitvi za določen čas 6 mesecev z 3 mesečnim poskusnim delom.

 

Slovenska Bistrica, 25.10.2019