15.05.2020

PROSTA DELOVNA MESTA

Direktor družbe TOVARNA OLJA GEA d.o.o., Trg svobode 3, 2310 Slovenska Bistrica, objavlja prosto delovno mesto

 

VODJA PET EMBALAŽE  (Ž/M)

VAŠE NALOGE:

 • nadziranje in delo s stroji, s katerimi se upravlja,
 • popravilo strojev in naprav v obratu ter skrb za nemoten potek proizvodnje,
 • vgrajevanje novih delov v stroje in naprave v obratu,
 • montaža in sodelovanje pri montaži strojev v obratu,
 • sodelovanje pri servisiranju strojev in naprav v obratu,
 • ekonomsko racionalno vodenje procesa,
 • izpolnjevanje dnevnih dokumentov vezanih na delo in informacijski sistem in zaključevanje delovnih nalogov,
 • skrb za varno in pravilno delo strojev ter čistočo strojev in prostora v obratu.

ODGOVORNOSTI IN POOBLASTILA:

 • za pravilen tehničen in tehnološki postopek pri proizvodnji PET embalaže,
 • za kvalitetno proizvodnjo PET embalaže,
 • za pripravo in izvedbo proizvodnje PET embalaže,
 • za medfazno kontrolo,
 • za urejenost delovnega okolja in čistočo naprav, …

NAŠA PRIČAKOVANJA:

 • stopnja: srednja poklicna izobrazba ustrezne tehniške smeri,
 • kontinuirana usposabljanja za svoje delo,
 • usposabljanja za druga dela oz. delovna mesta v procesih proizvodnje, za katera zaposlenega določi neposredni vodja,
 • sposobnost vodenja manjših skupin, organiziranja, komuniciranja, nadzora,
 • poznavanje osnovnih operacij z osebnim računalnikom in programa potrebnega za nemoteno izvajanje dela,
 • tečaj za vožnjo viličarja,
 • zdravstvena sposobnost za delo,
 • v zakonskih rokih opravljeno obvezno usposabljanje in preizkusi znanj, ki jih zakonodaja za določa,
 • najmanj 1 leto delovnih izkušenj iz enakih ali podobnih področij dela.

Zainteresirane kandidate vabimo, da svoje ponudbe z življenjepisom in opisom dosedanjih delovnih izkušenj ter priloženimi kopijami dokazil o izpolnjevanju pogojev pošljejo v roku 10 dni od dneva objave na naslov: TOVARNA OLJA GEA d.o.o., Trg svobode 3, 2310 Slovenska Bistrica ali na e-mail naslov: info@gea.si.

Z izbranim kandidatom bo družba sklenila pogodbo o zaposlitvi za določen čas 6 mesecev z 2 mesečnim poskusnim delom.

 

VILIČARIST (Ž/M)

VAŠE NALOGE:

 • nakladanje gotovih proizvodov in trgovskega blaga za nadaljnjo prodajo kupcem ter razkladanje vseh logističnih enot ob dostavi materialov v podjetje,
 • pripravljanje komisionov in delo z dlančnikom,
 • dovoz repromateriala, dostava embalaže v proizvodnjo, odvoz proizvodov in palet iz proizvodnje in skladiščenje le teh,
 • pravilno uskladiščenje vseh surovin, materialov, embalažnih materialov, polproizvodov in gotovih proizvodov v skladu z navodili,
 • izvajanje postopkov v zvezi z veljavnimi pravili skladiščnega poslovanja, ki se nanašajo na obseg in vsebino delovnega mesta,
 • vzdrževanje in čiščenje viličarja,
 • čiščenje dvorišča pred upravno in komercialno zgradbo, pomoč pri ročnem čiščenju snega iz dovoznih in hodnih poti,
 • čiščenje skladišča in pripadajočega dvorišča.

ODGOVORNOSTI IN POOBLASTILA:

 • za pravočasno, pravilno in varno opravljene naloge,
 • za nakladanje in razkladanje v skladu z danimi navodili,
 • za tekoče vzdrževanje viličarja, za vodenje potrebnih evidenc,
 • za tekoče spremljanje kakovosti na delovnem mestu,
 • za izvajanje izjave o varnosti in požarnega reda,
 • za prijavo motenj na transportnih sredstvih.

NAŠA PRIČAKOVANJA:

 • stopnja: osnovnošolska izobrazba,
 • izpit za upravljanje viličarja,
 • natančnost, zanesljivost,
 • spremljanje in aktivno sodelovanje pri osvajanju potrebnih znanj za opravljanje del in nalog,
 • zdravstvena sposobnost za upravljanje viličarja in za delo v živilski industriji.

Zainteresirane kandidate vabimo, da svoje ponudbe z življenjepisom in opisom dosedanjih delovnih izkušenj ter priloženimi kopijami dokazil o izpolnjevanju pogojev pošljejo v roku 10 dni od dneva objave na naslov: TOVARNA OLJA GEA d.o.o., Trg svobode 3, 2310 Slovenska Bistrica ali na e-mail naslov: info@gea.si.

Z izbranim kandidatom bo družba sklenila pogodbo o zaposlitvi za določen čas 6 mesecev z 1 mesečnim poskusnim delom.

 

PREDELOVALEC OLJNIH SEMEN (Ž/M)

VAŠE NALOGE:

 • priprava surovin za proizvodnjo in prodajo
 • opravljanje del s stroji na proizvodni liniji
 • praženje zmlete in zgnetene mase bučnih semen v pražilnih ponvah
 • medfazna in končna kontrola v sled zagotavljanja kvalitetnega izhodnega proizvoda
 • spremljava pravilnega in varnega delovanja strojev, odprava manjših napak in izvajanje osnovnih vzdrževalnih del na proizvodni liniji in prijava motenj
 • odvoz ter ločeno zbiranje in stiskanje odpadnega embalažnega materiala
 • vrečenje oljnih pogač, odvoz in zlaganje vreč v skladiščne prostore
 • čiščenje delovne opreme in delovnih prostorov z okolico …

ODGOVORNOSTI IN POOBLASTILA:

 • za kakovostno pripravo zmesi za praženje in kvalitetno praženje
 • za tekoče spremljanje kakovosti in za sodelovanje pri reševanje neustrezne kakovosti
 • za pravilnost skladiščenja
 • za čistost in urejenost delovnega okolja …

NAŠA PRIČAKOVANJA:

 • ali IV. stopnja: nižja  ali srednja poklicna izobrazba  ustrezne tehniške smeri
 • kontinuirana usposabljanja za svoje delo,
 • usposabljanja za druga dela oz. delovna mesta v procesih proizvodnje, za katera zaposlenega določi neposredni vodja,
 • poznavanje osnovnih operacij z osebnim računalnikom in programa potrebnega za nemoteno izvajanje dela,
 • zdravstvena sposobnost za delo,
 • najmanj 1 leto delovnih izkušenj iz enakih ali podobnih področij dela.

Zainteresirane kandidate vabimo, da svoje ponudbe z življenjepisom in opisom dosedanjih delovnih izkušenj ter priloženimi kopijami dokazil o izpolnjevanju pogojev pošljejo v roku 10 dni od dneva objave na naslov: TOVARNA OLJA GEA d.o.o., Trg svobode 3, 2310 Slovenska Bistrica ali na e-mail naslov: info@gea.si.

Z izbranim kandidatom bo družba sklenila pogodbo o zaposlitvi za določen čas 6 mesecev z 1 mesečnim poskusnim delom.

Slovenska Bistrica, 14.05.2020