25.08.2020

PROSTA DELOVNA MESTA

VODJA POLNITEV OLJA V STEKLENICE, PET EMBALAŽO, ROČKE, SODČKE (Ž/M)

VAŠE NALOGE:

 • organiziranje in nadziranje dela in zaposlenih v procesu,
 • ekonomsko racionalno vodenje procesa,
 • kontroliranje, javljanje potreb po rafiniranem olju v podproces proizvodnje rafiniranih olj – rafinerijo,
 • skrb za pravilno črpanje točno določenega olja iz rafinerije v cisterno v polnilnici in na polnilno linijo,
 • izpolnjevanje dnevnih dokumentov vezanih na delo in informacijski sistem in zaključevanje delovnih nalogov,
 • skrb za varno in pravilno delo strojev v procesu,
 • popravilo manjših okvar in napak na strojih v procesu,
 • skrb za čistočo (delovne opreme, prostora) v svoji izmeni,
 • priprava čistilnih sredstev za čiščenje embalaže (kontejnerjev, cistern) in strojev ter prostora,
 • izvajanje varstva pri delu in požarne varnosti v skladu z Izjavo o varnosti in Požarnim redom in izvajanje
 • discipline v izmeni,
 • uvajanje novo sprejetih sodelavcev ter prezaposlenih sodelavcev.

ODGOVORNOSTI IN POOBLASTILA:

 • za pravilen tehnični in tehnološki postopek pri polnjenju olja in za kvaliteten proizvod,
 • za ekonomsko racionalno izveden proces,
 • za točno in natančno izpolnjevanje dnevnih dokumentov vezanih na delo in informacijski sistem ter natančno zaključevanje delovnih nalogov,
 • za javljanje potreb po rafiniranem olju v rafinerijo,
 • za pravilno vrsto polnjenja olja,
 • za pripravo in izvedbe proizvodnje v polnilnici,
 • za medfazno kontrolo,
 • za reševanje neustrezne kakovosti,
 • za urejenost delovnega okolja in čistočo naprav,
 • za organizacijo dela in nadzor nad zaposlenimi v svoji izmeni…..

NAŠA PRIČAKOVANJA:

 • stopnja: srednja poklicna izobrazba ustrezne tehnične smeri
 • kontinuirana usposabljanje za svoje delo,
 • usposabljanja za druga dela v polnilnicah in usposabljanja za  druga dela v procesih proizvodnje za katera vodjo polnjenja olja  določi neposredni  vodja,
 • sposobnost vodenja manjših skupin, organiziranja, komuniciranja, nadzora,
 • znanja in smisel za dela na vzdrževanju stroja in orodij, s katerim upravlja,
 • poznavanje osnov računalništva (word, excel, …)
 • zdravstvena sposobnost za delo.

 

VODJA DELIKATESNEGA PROGRAMA (DELIKATESE) (Ž/M)

VAŠE NALOGE:

 • organiziranje in nadziranje dela in zaposlenih v procesu,
 • ekonomsko racionalno vodenje procesa,
 • izvajanje tehnološkega in tehničnega postopka proizvodnje,
 • izdelava higiensko neoporečnih izdelkov delikatesnega programa na podlagi danih receptur,
 • sprotna degustacija proizvodov in sprotno spremljanje pH vrednosti,
 • nadziranje in delo s stroji, s katerimi upravlja in skrb za varno in pravilno delo strojev,
 • izpolnjevanje dnevnih dokumentov vezanih na delo in informacijski sistem in zaključevanje delovnih nalogov,
 • izvajanje varstva pri delu in požarne varnosti skladno z izjavo o varnosti in požarnem redu in izvajanje discipline v izmeni,
 • priprava čistilnih sredstev za čiščenje strojev, naprav, surovin ter prostorov delovnega programa in samo čiščenje,
 • skrb za kontinuirano izvajanje higiene v proizvodnih prostorih delikatesnega programa in lastne higiene ter skrb za izvajanje higiene podrejenih,
 • nadomeščanje vodje delikatesnega programa (ocvrta čebula) in vodje polnitve olj po predhodnem pisnem nalogu tehničnega direktorja.

ODGOVORNOSTI IN POOBLASTILA:

 • za organiziranje in nadziranje dela in zaposlenih v procesu,
 • za ekonomsko racionalno vodenje procesa,
 • za izvajanje tehnološkega in tehničnega postopka proizvodnje,
 • za izdelavo higiensko neoporečnih izdelkov delikatesnega programa na podlagi danih receptur,
 • za sprotne degustacije proizvodov in sprotno spremljanje pH vrednosti,
 • za nadziranje in delo s stroji, s katerimi upravlja in skrb za varno in pravilno delo strojev,
 • za točno in natančno izpolnjevanje dnevnih dokumentov vezanih na delo in informacijski sistem in natančno zaključevanje delovnih nalogov,
 • za izvajanje varstva pri delu in požarne varnosti skladno z izjavo o varnosti in požarnem redu in izvajanje discipline v izmeni….

NAŠA PRIČAKOVANJA:

 • stopnja: srednja poklicna izobrazba živilske smeri
 • kontinuirana usposabljanje za svoje delo,
 • usposabljanja za druga dela v proizvodnji za katera vodjo delikatesnega programa določi neposredni  vodja
 • sposobnost vodenja manjših skupin, organiziranja, komuniciranja, nadzora
 • poznavanje osnov računalništva (word, excel, …)
 • smisel za čistočo in pripravo hrane
 • zdravstvena sposobnost za delo…

 

Zainteresirane kandidate vabimo, da svoje ponudbe z življenjepisom in opisom dosedanjih delovnih izkušenj ter priloženimi kopijami dokazil o izpolnjevanju pogojev pošljejo v roku 10 dni od dneva objave na naslov: TOVARNA OLJA GEA d.o.o., Trg svobode 3, 2310 Slovenska Bistrica ali na e-mail naslov: info@gea.si.

Z izbranim kandidatom bo družba sklenila pogodbo o zaposlitvi za določen čas 6 mesecev z 2 mesečnim poskusnim delom.

 

Slovenska Bistrica, 25.08.2020

 

TOVARNA OLJA GEA d.o.o.

Direktor dr. IGOR HUSTIĆ