28.04.2022

PROSTO DELOVNO MESTO ELEKTROMEHANIK (M/Ž)

V podjetju Tovarna olja Gea d.o.o. objavljamo prosto delovno mesto:

ELEKTROMEHANIK  (Ž/M)

VAŠE NALOGE:

 • opravljanje vseh del s področja elektro vzdrževanja,
 • vzdrževanje elektromotorjev in inštalacij,
 • vzdrževanje krmilnih in regulacijskih naprav,
 • vodenje evidence o porabi energije,
 • vzdrževanje kompenzacijske, kompresorske in hladilne postaje,
 • pomoč ostalim delavcem vzdrževanja pri popravilih,
 • ogledi zaradi preverjanja stanj in drobna dela v oz. za počitniške kapacitete,
 • v skladu s potrebami delovnega procesa opravljanje vzdrževalnih del tudi izven delovnega časa,
 • stalna pripravljenost na domu

 

 

ODGOVORNOSTI IN POOBLASTILA:

 • za kakovostno, pravilno, pravočasno in varno vzdrževanje elektro strojev, naprav in krmilno merilnih instrumentov,
 • za obvladanje kakovosti na svojem področju dela,
 • za čistost in urejenost delovnega okolja …

 

NAŠA PRIČAKOVANJA:

 • stopnja: srednja tehnična izobrazba elektro tehnične smeri-poklic elektrotehnik
 • funkcionalna usposabljanja,
 • obvladanje računalniških programov, potrebnih za optimalno  delo,
 • kontinuirana usposabljanja za svoje delo,
 • natančnost in zanesljivost,
 • usposabljanja za druga dela oz. delovna mesta v procesih proizvodnje, za katera elektro mehanika določi neposredni vodja,
 • znanje tujega jezika,

–     v zakonskih rokih opravljeno obvezno usposabljanje in preizkusi znanj, ki jih zakonodaja za to

delovno mesto predpisuje,

 • zdravstvena sposobnost za delo.

Delovni čas: Delo v dveh izmenah. Najmanj 3 leta delovnih izkušenj s področja elektrotehnike.

Zaposlitev bo sklenjena za določen čas 6 mesecev s poskusnim delom 3 mesece.

Prijavo na delovno mesto z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite s priporočeno pošto najkasneje do dne 13.5.2022, lahko jih v zaprti kuverti prinesete tudi v tajništvo delodajalca. Kuverta naj bo označena z napisom Prijava na delovno mesto Elektromehanik.

Za ostale informacije preverite objavo na Zavodu za zaposlovanje.

Kontaktna oseba pri delodajalcu je Irena Mesarič (tel.: 02 843 26 10).

Slovenska Bistrica, 28.4.2022