17.10.2022

PROSTO DELOVNO MESTO VODJA KLJUČNIH KUPCEV, KAM 2 (Ž/M)

OBVESTILO O OBJAVI PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Direktor družbe TOVARNA OLJA GEA d.o.o., Trg svobode 3, 2310 Slovenska Bistrica objavlja prosto delovno mesto

VODJA KLJUČNIH KUPCEV, KAM 2  (Ž/M)

VAŠE NALOGE:

 • terensko delo z obstoječo bazo kupcev (gastro – HoReCa), po potrebi pisarniško delo,
 • izdelava in sprotno dopolnjevanje dosjeja vseh kupcev za dodeljeno področje prodaje,
 • iskanje novih možnosti prodora na dodeljenih trgih, pridobivanje novih kupcev ter utrjevanje poslovnih stikov z obstoječimi,
 • planiranje in izvajanje ustrezne politike cen na osnovi izhodišč, podanih s strani vodstva,
 • pripravljanje ponudb, predračunov, cenikov, analiz in osnutkov pogodb,
 • sprejemanje naročil in izvajanje vseh potrebnih aktivnosti za realizacijo naročila,
 • organizacija dobav blaga in njihovo aktivno spremljanje ter usklajevanje dobavnih rokov,
 • kontrola in podpisovanje faktur za dodeljene kupce,
 • redna in učinkovita izterjava zapadlih obveznosti pri dodeljenih kupcih,
 • načrtovanje komunikacije, stikov in mreženja,
 • izvedba prezentacij, degustacij, strokovnih seminarjev, predavanj, družbenih dogodkov, poslovnih srečanj in sestankov (za leto vnaprej, po kvartalih),
 • zastopanje podjetja na sejmih, panožnih konferencah in podobnih srečanjih,
 • ažurno poročanje vodstvu o stanju pri kupcih in na trgu,
 • izvajanje vseh potrebnih aktivnosti s ciljem čim boljšega sodelovanja s kupci,
 • ostala dela po navodilih delodajalca.

 

ODGOVORNOSTI IN POOBLASTILA:

 • za pravilno in zakonito opravljanje del trženja in prodaje na dodeljenih prodajnih področjih,
 • za nadzor nad vsemi postopki priprave in odpreme prodanih proizvodov v podjetju, do namembne destinacije,
 • za podpisovanje vseh komercialnih in drugih dokumentov, ki se nanašajo na operativno delo in izhajajo iz vsebine delovnega mesta,
 • za dostop do podatkov za podporo odločanju,
 • da s svojim delovanjem in pojavljanjem pri kupcih vedno zastopa interese in ugled podjetja (skrbi za primernost lastnega stila oblačenja in obnašanja, skrbi za čistost službenega vozila, …),
 • da skrbi za ustrezen nivo pisne in ustne komunikacije,

 

NAŠA PRIČAKOVANJA:

 • ali 7. stopnja: višja strokovna izobrazba ali strokovna izobrazba  ekonomske smeri in  najmanj 2 leti  uspešnega vodenja ključnih kupcev v primeru alternative
 • znanje vsaj enega od naštetih tujih jezikov (nemški, angleški);
 • realizatorske sposobnosti, ekonomska občutljivost, prepričljivost;
 • samoiniciativnost, samokritičnost;
 • samo nadzor in čustvena stabilnost;
 • sposobnost planiranja, organiziranja, pogajanja, komuniciranja in nadzora;
 • sposobnost za timsko delo;
 • sposobnost analitičnega razmišljanja;
 • sposobnost ohranjanja tajnosti;
 • računalniška pismenost: obvladovanje računalniških programov, potrebnih za optimalno izvajanje del – okolje Windows, MS Office, internet, elektronska pošta;
 • vozniški izpit B kategorije.

 

Zainteresirane kandidate vabimo, da  svoje ponudbe z življenjepisom in opisom dosedanjih delovnih izkušenj ter priloženimi kopijami dokazil o izpolnjevanju pogojev pošljejo v roku 10 dni od dneva objave na e-mail naslov: info@gea.si. Z izbranim kandidatom bo družba sklenila pogodbo o zaposlitvi za določen čas 12 mesecev z 4 mesečnim poskusnim delom.

Ostale informacije so na razpolago na Zavodu za zaposlovanje.

 

Slovenska Bistrica, 17.10.2022                                                                                                      Direktor družbe