19.10.2022

PROSTO DELOVNO MESTO UPRAVLJALEC ČISTILNE NAPRAVE (Ž/M)

OBVESTILO O OBJAVI PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Direktor družbe TOVARNA OLJA GEA d.o.o., Trg svobode 3, 2310 Slovenska Bistrica objavlja prosto delovno mesto

UPRAVLJALEC ČISTILNE NAPRAVE (Ž/M)

VAŠE NALOGE:

 • izvajanje tehnološkega in tehničnega postopka čiščenja odpadnih vod,
 • kontroliranje delovanja strojev in naprav ter javljanje okvar in pomanjkljivosti,
 • vizualno kontroliranje kvalitete flotacije in sedimentacije ter hitrost prečiščenja vod,
 • skrb za pravočasno javljanje nabave kemikalij, rezervnih delov ter odvoza mulja in servisiranja naprave,
 • prilaganje doziranja kemikalij glede na onesnaženost vod,
 • pomoč službi vzdrževanja pri vzdrževanju in remontu,
 • pisanje različnih evidenc in izpolnjevanje delovnih nalogov s pomočjo informacijskega sistema,
 • izvršuje čiščenje jaškov in odprtega bazena lužnatih vod,
 • vzdrževanje reda in čistoče na čistilni napravi in okoli nje,
 • izvajanje navodil, nalog, določenih v aktih, sklepih organov družbe in pogodbo o zaposlitvi,
 • po nalogu nadrejenega delo na drugih delih oz. delovnih mestih v procesih proizvodnje, za katera je upravljalec čistilne naprave usposobljen,
 • po nalogu nadrejenega dosledno izvajanje vseh nalog, navedenih v opisu, nalog in pooblastil v Aktih, vezanih na pridobljene in druge ISO standarde in tistih, ki izhajajo iz drugih internih aktov in sklepov organov družbe, Izjave o varnosti, Požarnega reda in pogodbe o zaposlitvi.

ODGOVORNOSTI IN POOBLASTILA:

 • za kvalitetno očiščene odpadne vode
 • za pravilno in racionalno koriščenje repromaterialov
 • za točno in pravočasno vodenje evidenc
 • za optimalno delo čistilne naprave
 • za obvladanje kakovosti svojega delovnega področja
 • za prijavo motenj
 • za spoštovanje in izvajanje varstva pri delu in požarne varnosti skladno z Izjavo o varnosti in Požarnim redom in za spoštovanje delovne discipline
 • za dosledno izvajanje vseh nalog, navedenih v opisu, ter pooblastil in odgovornostih, opredeljenih v aktih,  vezanih na pridobljene in obvezujoče ISO standarde, internih aktih podjetja, sklepih  organov družbe, nalogov nadrejenega in pogodbe o zaposlitvi

NAŠA PRIČAKOVANJA:

 • stopnja: srednja poklicna izobrazba ustrezne tehniške smeri,
 • z zakonom predpisani in v zakonskih rokih opravljeni izpiti, tečaji in seminarji, ki jih zahtevajo ustrezni predpisi za zakonito opravljanje dela,
 • kontinuirana usposabljanja za svoje delo,
 • usposabljanja za druga dela oz. delovna mesta v procesih proizvodnje, za katera upravljalca čistilne naprave določi neposredni vodja,
 • zdravstvena sposobnost za delo

 

Zainteresirane kandidate vabimo, da  svoje ponudbe z življenjepisom in opisom dosedanjih delovnih izkušenj ter priloženimi kopijami dokazil o izpolnjevanju pogojev pošljejo v roku 10 dni od dneva objave na e-mail naslov: info@gea.si. Z izbranim kandidatom bo družba sklenila pogodbo o zaposlitvi za določen čas 6 mesecev z 2 mesečnim poskusnim delom.

Slovenska Bistrica, 19.10.2022

Direktor družbe