30.08.2018

Nerevidirano polletno poročilo 2018

Nerevidirano polletno poročilo GEA d.d. 2018