30.08.2017

Nerevidirano polletno poročilo GEA d.d. 2017