17.07.2017

Obvestilo o 1. korespondenčni seji nadzornega sveta 17. 7. 2017