07.08.2018

Obvestilo o objavi prevzemne namere za odkup delnic GEA d.d.

Prevzemna namera