06.07.2017

Obvestilo o podpisu Sporazuma o skupni prodaji delnic družbe Tovarna olja GEA d.d.