19.04.2017

Obvestilo o poslih oseb, ki opravljajo vodstvene odgovornosti in z njimi povezanih oseb

Obvestilo o poslih oseb, ki opravljajo vodstvene odgovornosti in z njimi povezanih oseb

Na podlagi določil Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), Pravil ljubljanske borze d.d., Ljubljana, Uredbe (EU) št. 596/2014 evropskega Parlamenta in Sveta, Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 2016/522, Tovarna olja GEA d.d., Trg svobode 3, 2310 Slov. Bistrica objavlja obvestilo o poslih oseb, ki opravljajo vodstvene odgovornosti in z njimi povezanih oseb, katerega je družba prejela od družbe KD Kapital d.o.o., dne 19.4.2017. Vsebina obvestila je razvidna v pripetem dokumentu.

Uprava družbe