22.11.2017

Sklepi 25. skupščine delničarjev delniške družbe Tovarna olja GEA d.d.