16.11.2018

Sklepi 27. skupščine

Sklepi 27. skupščine delničarjev