• Bogata tradicija od 1904. godine.

ZAŠTO GEA?

Kvaliteta

Od 1904. godine tradiciju uljarstva nadograđujemo suvremenom tehnologijom i znanjem koji uz odabir najkvalitetnijih sirovina jamče najvišu kvalitetu naših proizvoda.

Sigurnost

Zahvaljujući normi IFS (International Food Standard) jamčimo najvišu moguću kvalitetu vlastitih namirnica.

Odgovornost za okoliš

U tvrtki veliku pozornost priditajemo zaštiti okoliša na svim razinama. Svim ekološkim djelatnostima potičemo kvaletu u zaštiti okoliša.

Osnovni podaci

Ime Tovarna olja GEA d.o.o.
Kratko ime GEA d.o.o.
Adresa Trg svobode 3, SI-2310 Slovenska Bistrica, Slovenija, EU
Telefon +386 2 843 26 10
Telefaks +386 2 843 26 13
E-mail info@gea.si
Web www.gea.si
Matični broj 5048621000
Identifikacijski broj SI23485795
Transakcijski račun 04430-0000213611
otvoren kod Nova KBM, d.d.
Šifra djelatnosti 10.410
Proizvodnja ulja i masti
Direktor dr. Igor Hustić
Broj zaposlenih 97
Broj upisa u sudski registar 1/00108/00
Osnovni kapital društva 3.836.857,66 EUR

POVIJEST I TRADICIJA TVORNICE ULJA GEA

GEA NEKAD

 • 1904.

  Bogata tradicija proizvodnje ulja seže u 1904. g. kada je Albert Štiger u Slovenskoj Bistrici osnovao tvrtku za obrtničku preradu bučina olja – Tvornica bučina ulja Albert Štiger Slovenska Bistrica.

 • 1904. - 1923.

  Proizvodnja je bila obrtničkog karaktera, s manjim brojem radnika kojih nije bilo više od 15. Posao se obavljao sezonski te je trajao od četiri do pet mjeseci godišnje. Godine 1923. vlasnik se odlučio za rekonstrukciju pogona s ciljem povećanja proizvodnje te prelaska s obrtničkog na industrijski način proizvodnje. Proizvodili su tri vrste ulja: bučino, suncokretovo i repičino.

 • 1945.

  Osnovana je radna organizacija naziva Tvornica ulja Slovenska Bistrica.

 • 1953. – 1955.

  Tvrtka je izgorjela u požaru. Uslijedila je obnova tvrtke i izgradnja novih objekata.

 • 1954.

  Prvo punjenje ulja u staklenke.

 • 1956.

  Izgrađeni su pogon ekstrakcije, rafinerija, kotlovnica, most preko potoka i skladište sirovina. U tom se razdoblju započelo s proizvodnjom rafiniranih jestivih ulja.

 • 1968.

  Izgrađena je i opremljena prva punionica ulja. Rafinerija je prvi put rekonstruirana.

 • 1973.

  Izgrađena je nova skladišna hala površine 1.000 m2.

 • 1974. – 1975.

  Proizvodni je kapacitet udvostručen te je iznosio 32 tone za 24 sata.

 • 1976. – 1980.

  Osuvremenjenje prijevoznih putova i prelazak na paletni sustav skladištenja.

 • 1979.

  Spajanje s tvrtkom SOZD Zvijezda Zagreb.

 • 1981. – 1985.

  Izgrađena je punionica ulja trostruko većeg kapaciteta. U pogonu rafinerije i kotlovnice provedena je tehnološko-energetska rekonstrukcija.

 • 1987. – 1990.

  Osuvremenjenje proizvodnje bučina ulja i prelazak na korištenje novog energetskog izvora priključenjem tvornice na plinovod. Također je izgrađena stanica za pročišćavanje.

 • 1989.

  Izgrađen je pogon za proizvodnju delikatesnih proizvoda na bazi majoneze.

 • 1991. i 1993.

  Puštanje u pogon nove linije punjenja PET boca i osuvremenjenje linije punjenja za staklenke. Izlazak na tržište s četiri proizvoda pod tada potpuno novom robnom markom GEA.

 • 1992.

  Početak projekta vlasničkog preoblikovanja tvrtke u dioničko društvo Tovarna olja Gea, d. d.

 • 1993.

  Osnivanje tvrtke za proizvodnju delikatesnih proizvoda Partys d. o. o. Slovenska Bistrica.

 • 1994.

  Početak osuvremenjivanja rafinerije. Uvođenje robne marke ZVEZDA koja se od 1986. do 1994. nazivala Zvijezda.

 • 1995.

  Završeno je vlasničko preoblikovanje tvrtke kojim je obavljen prijenos kapitala društva na poznate vlasnike.

 • 1997.

  Uvođenje novog programa – proizvodnje začina.

 • 1998.

  Kupnja konkurentske tvrtke Oljarna Domžale i preuzimanje robne marke Sončni cvet (»Sunčani cvijet«).

 • 2001.

  Završeno je osuvremenjivanje rafinerije i automatizacije proizvodnje.

 • 2002.

  Osnovana je tvrtka kći Uljara Gea & Aba d. o. o. u Bosni i Hercegovini.

 • 2003.

  Pokretanje nove linije punjenja ulja GEA u staklenoj ambalaži.

 • 2005.

  Pripajanje konkurentske tvrtke Oljarica Kranj i preuzimanje robne marke CEKIN.

 • 2007.

  Puštanje u pogon najmodernije proizvodne linije za sortiranje sjemenki i proizvodnju bučina ulja.

 • 2010.

  Početak punjenja rafiniranih ulja u PET boce od 1 i 2 l na novoj i potpuno kontinuiranoj liniji punjenja.

 • 2011.

  Početak punjenja rafiniranih i nerafiniranih ulja u ambalažu od 5 l, 10 l i 25 l na novoj liniji punjenja.

 • 2012.

  Upis proizvoda GEA »Štajersko prekmursko bučno olje« u Europski registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla.

  Osuvremenjivanje laboratorijske opreme novim kombiniranim plinskim kromatografom (GC-MS).

 • 2015.

  Nabava linije za robotsku paletizaciju vezova ulja i transport.

  Priključenje neutralizacijskog dijela postupka rafiniranja na kontroler rafinerije.

  Početak proizvodnje delikatesnih proizvoda u novom homogenizatoru.

 • 2016.

  Cjelovita obnova pogona za proizvodnju delikatesnih proizvoda i nabava novog stroja za punjenje majoneze u čašice.

 • 2017.

  Obnova industrijske trgovine GEA u Slovenskoj Bistrici.

  Preuređenje prostora za proizvodnju hladno prešanih ulja.

˂
˃

POVIJEST I TRADICIJA TVORNICE ULJA GEA

GEA DANAS

Tvornica ulja Gea d.o.o. danas je vodeći proizvođač ulja i jedina rafinerija jestivih biljnih ulja u Sloveniji. Svoje poslovanje vodimo fokusirajući se na zdrave proizvode visoke kvalitete koji u potpunosti zadovoljavaju životne potrebe ljudi za biljnim mastima i dodatnom prehranom.

Temeljna nit vodilja Tvornice ulja Gea osim vrhunske kvalitete također je visoka razina profesionalnosti u suradnji s poslovnim partnerima te neprekidno razvijanje znanja svih zaposlenika.

Tvornica ulja Gea proizvodi i prodaje proizvode pod poznatim i uspješnim robnim markama Gea, Zvezda, Cekin i Sončni cvet. Glavni su proizvodi biljna ulja, majoneze, salate, umaci, prženi luk i krmne komponente.

Na domaćem tržištu, tvrtka ima većinski tržišni udio, a sve više izazova i tržišta u Europi, gdje Gea intenzivno usmjerava svoje prodajne aktivnosti.

VIZIJA I MISIJA TVRTKE

Tržište jestivih ulja je visoko konkurentno okruženje, zbog čega se Tvornica ulja GEA uvijek mora nalaziti korak ispred kako bi zadržala vodeću poziciju.

Vizija tvrtke

Vizija tvrtke jest postati priznati europski proizvođač biljnih masti na temelju osnovnih vrijednosti:
• kvalitete i pouzdanosti,
• prilagodljivosti i inovativnosti,
• partnerskog odnosa s kupcima,
• kvalitete međusobnih odnosa.
Postavljena vizija zasniva se na strategiji cjelovite i inovativne ponude uz potporu snažnih i jasno pozicioniranih robnih marki.
Razvoj tvrtke zasniva se na zahtjevima visoke kvalitete, pripremi zdrave hrane i ekološkom integritetu proizvodnje.

Misija tvrtke

Misija Tvornice ulja Gea jest pokrivati osnovne životne potrebe stanovništva za biljnim mastima i dopunskoj prehrani s naglaskom na što zdravijim proizvodima.

DRUŠTVENA ODGOVORNOST

SLIJEDIMO SVOJU POSLOVNU POLITIKU

U Tvornici ulja Gea d.o.o.  slijedimo svoju poslovnu politiku, a osim što ostvarujemo dobre poslovne rezultate, također se pridržavamo načela održivog razvoja i djelujemo za dobrobit zaposlenika, šire zajednice i ostalih dionika.

POLITIKA UPRAVLJANJA KVALITETUM I ISPRAVNOŠĆU PROIZVODA TE OKOLIŠEM

ODNOS PREMA POSLOVNIM PARTNERIMA

U tvrtki GEA d. o.o. svjesni smo da su kupci ključni za poslovanje društva jer bez jačanja prodaje ugrožavamo ostvarenje svih ostalih poslovnih ciljeva. Stoga je zadovoljstvo kupaca temeljna nit vodilja za ponašanje svih zaposlenika jer zadovoljni kupac daje smisao našem radu i nudi perspektivu tvrtki.

Kupcima jamčimo proizvode visoke kvalitete, brze odgovore na njihova pitanja i ostale oblike podrške. Usmjereni smo na usku međusobnu suradnju i održavanje dugoročnih partnerstava s ključnim kupcima. Učinkovitim upravljanjem robnim markama učvršćujemo svoju pozitivnu sliku u javnosti i povećavamo vrijednost.

Odgovorno ispunjavamo prihvaćene poslovne obveze u odnosu s dobavljačima te s njima gradimo partnerski odnos. To nam u dinamičnom nabavnom okružju jamči sigurne i pouzdane izvore, primjerene cijene nabavljenih sirovina, proizvoda i usluga, utjecaj na kvalitetu dobavljača te poboljšano planiranje isporuke. Neprestano tražimo alternativne izvore i dobavljače, pri čemu je ključno osigurati odgovarajuću kvalitetu i fleksibilnost isporuke.

ODNOS PREMA ZAPOSLENICIMA

Svjesni smo da su motivirani i zadovoljni zaposlenici najvažniji članovi organizacije i ključni čimbenik uspjeha. U tvrtki Gea d. o.o.  jamčimo poticajno i kreativno radno okružje te nudimo mogućnosti za edukaciju. Zajedno gradimo kulturu međusobnog povjerenja, poštovanja, učinkovite suradnje te timskog, odgovornog i učinkovitog rada.

Stvaramo sigurne uvjete za rad koji zaposlenicima omogućuju da pronađu mogućnosti za svoj stručni i osobni razvoj. U tvrtki Gea d. d. vodimo računa o edukaciji i osposobljavanju zaposlenika. Sve veću pozornost pridajemo i internom odnosno unutarnjem osposobljavanju.

Zaposlenike upoznajemo sa zadanim ciljevima i ostvarenim rezultatima, novostima, internim aktima i ostalim informacijama na mjesečnim sastancima s voditeljima te preko obavijesti dostavljenih elektroničkom poštom i dostupnih na intranetu i oglasnoj ploči. Zadovoljstvo zaposlenika mjerimo u sklopu ispitivanja organizacijske klime te na redovitim godišnjim razgovorima voditelja sa zaposlenicima.

ODNOS PREMA LOKALNOJ I ŠIROJ ZAJEDNICI

Tvrtka GEA d.o.o. svjesna je važnosti suradnje s lokalnom i širom zajednicom. Dobrom suradnjom s lokalnom zajednicom i brigom za ekološke projekte održivog razvoja njegujemo dobrosusjedske odnose te vodimo brigu o općem podizanju kvalitete života zaposlenika i članova društvene zajednice te smanjujemo štetne utjecaje na okoliš. Svjesni smo da ekološki projekti i održivo poboljšanje stanja okoliša ponajviše ovise o kvalitetnom odnosu među članovima cijele zainteresirane javnosti.

Pokroviteljstvom i donacijama podržavamo razne projekte lokalnih društava, humanitarnih organizacija te pomažemo socijalno ugroženim obiteljima i starijim osobama.

KVALITETA I SIGURNOST PROIZVODA

ZA ZDRAVLJE I KVALITETU ŽIVOTA

Kvaliteta i sigurnost proizvoda igraju vrlo važnu ulogu u prehrambeno-prerađivačkoj industriji jer izravno utječu na naše zdravlje i kvalitetu života. Osiguravanjem zdravstveno ispravnih namirnica i proizvoda gradimo povjerenje potrošača u sigurnost namirnica, a samim time i njihovo povjerenje u proizvođače. U Tvornici ulja GEA d.o.o. veoma smo svjesni toga i zato nastojimo upravljati procesima na način koji jamči kvalitetu i sigurnost proizvoda u svim fazama vlastitog poslovnog procesa. Pritom ispunjavamo sve zakonske zahtjeve, s naglaskom na provođenju dobre proizvodne i higijenske prakse, načela sustava HACCP i zahtjeva norme IFS.

U našoj tvrtki primjenjujemo procesni pristup upravljanju, što znači da prepoznajemo, uvodimo, nadziremo i neprestano poboljšavamo učinkovitost procesa sustava upravljanja kvalitetom i sigurnošću proizvoda. Uhodanim sustavom poslovanja potičemo kulturu neprestanih promjena, fleksibilnosti i prilagodljivosti, kako prema našim kupcima, tako i prema zaposlenicima.

Svjesni smo da osiguranje kvalitete i sigurnosti proizvoda mora biti proces stalnih poboljšanja, zato redovito pratimo novosti i trendove u razvoju masti i njihovoj uporabi.

ZAŠTITA OKOLIŠA

U tvrtki GEA d.o.o.  svjesni smo vlastite odgovornosti prema okolišu, svojim poslovnim partnerima i drugim zainteresiranim skupinama te se time vodimo dok svakodnevno radimo i osiguravamo ekološki čistu proizvodnju. Ekološki integritet proizvodnje temeljimo na prepoznavanju i nadziranju procesa koji mogu štetno utjecati na okoliš i čovjeka. Redovito obavljamo mjerenja, nadzor i analizu procesa potrebnih sustavu upravljanja kvalitetom i sigurnošću namirnica te upravljanja okolišem.

Naše su osnovne smjernice sljedeće:
• očuvanje prirodnih izvora
• smanjenje opterećenja za okoliš
• redovito praćenje i ispunjavanje zakonskih zahtjeva
• sprječavanje štetnih djelovanja na okoliš i ograničavanje njihovih mogućih opasnih posljedica.

Naš odnos prema okolišu, između ostalog, potvrđuje i dodijeljeni međunarodni certifikat za upravljanje okolišem ISO 14001.

VLASTITI LABORATORIJI

U sklopu tvrtke djeluju kemijski i mikrobiološki laboratorij, koji su opremljeni suvremenom aparaturom i instrumentima za analizu sirovina, poluproizvoda i gotovih proizvoda, u skladu s propisanim kontrolnim metodama temeljenim na standardnim metodama ISO.

Redovitim provođenjem analiza u vlastitim laboratorijima neprestano osiguravamo i pratimo kvalitetu i sigurnost svojih proizvoda.

CERTIFIKATI

 • IFS (INTERNATIONAL FOOD STANDARD)

  IFS (International Food Standard) namijenjen je komunikaciji između trgovaca i proizvođača hrane. Riječ je o normi za ocjenjivanje prehrambenih proizvoda pod robnom markom trgovaca i veletrgovaca. GEA d.o.o. još je od 2009. godine certificirana prema ovoj normi. Norma IFS objedinjuje zahtjeve sustava HACCP sukladno Codex Alimentariusu, kao i pravila dobre poslovne i higijenske prakse, sljedivosti te označavanja hrane. Zadovoljavanjem zahtjeva normi ispunjavamo očekivanja i zahtjeve naših kupaca te jamčimo sigurnost i kvalitetu svojih namirnica.

 • CERTIFIKAT ISO 14001:2004

  GEA d.o.o.  još je 2003. godine dobila certifikat za sustav upravljanja okolišem sukladno normi ISO 14001:2004. Njime dokazujemo svoju osviještenost i odgovornost prema okolišu, zainteresiranim stranama i svojim kupcima.

 • CERTIFIKAT ZA »ŠTAJERSKO PREKMURSKO BUČNO OLJE« SA ZAŠTIĆENOM OZNAKOM ZEMLJOPISNOG PODRIJETLA

  Naš najstariji proizvod »Štajersko prekmursko bučno olje Slovenija« nositelj je certifikata o zaštićenom zemljopisnom podrijetlu na državnoj razini i razini EU-a (u sklopu članstva Gospodarske interesne udruge Golica). Certifikacijsko tijelo izdaje certifikat kojim se potvrđuje da »Štajersko prekmursko bučno olje« zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla (ZOZP) ispunjava zahtjeve iz Specifikacije za »Štajersko prekmursko bučno olje«, registrirane pri Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i prehrane Republike Slovenije pod brojem 324-55/01/58 te Uredbe Komisije (EU) br. 2016/1921.

  »Štajersko prekmursko bučno olje« upisano je od 2012. godine u EU registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla. Zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla (ZZOP) shema je kvalitete koja obuhvaća zaštitu tradicije i tehnološkog postupka te potvrđuje izvrsnu kvalitetu, ugled i posebne značajke proizvoda.

  Zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla također nam otvara nove mogućnosti za prodaju na inozemnim tržištima.

 • CERTIFIKAT O EKOLOŠKOJ PRERADI POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA ODNOSNO HRANE

  Tvrtka je dobila Certifikat o ekološkoj proizvodnji/preradi poljoprivrednih proizvoda odnosno hrane za različita GEA BIO ulja.EKO certifikat službeni je dokument koji izdaje certifikacijsko tijelo kojim se potvrđuje sukladnost proizvodnje, prerade, pakiranja, skladištenja i prijevoza ekoloških proizvoda, hrane i krmiva s primjenjivim propisima o ekološkoj poljoprivredi.

  Radni postupci EKO proizvoda izvode se zasebno i pod nadzorom kako bi se spriječila moguća kontaminacija neekološkom hranom. Nužno je vođenje odgovarajuće evidencije kojom se dokazuje usklađenost nabavljenih i korištenih EKO sirovina s konačnim proizvodima. EKO certifikat dokazuje da su ulja proizvedena od najkvalitetnijih, ekološki proizvedenih plodova i sjemenki, što također potvrđuju odgovarajući certifikati naših dobavljača.

 • CERTIFIKAT EXCELLENT SME SLOVENIA

  Certifikat Excellent SME Slovenia prvi smo put dobili 2012. godine, a s obzirom na to da otada ispunjavamo sve tražene uvjete, ove smo godine ponovno postali vlasnici ovog certifikata.

  Certifikat izdaje Gospodarska komora Slovenije u suradnji s uglednom bonitetnom kućom Coface Slovenija. Uvjet za dobivanje certifikata ostvarenje je godišnjeg prometa u iznosu od 25.000 EUR ili više i bonitetna ocjena 6 ili više.

  Glavna svrha izdavanja certifikata povećanje je transparentnosti tržišta te promicanje sigurnog poslovanja i dobrih poslovnih običaja, što su ujedno i smjernice EU-a za poticanje malih i srednjih poduzeća na povećanje poslovne izvrsnosti.

 • CERTIFIKAT HALAL

  Tvornica ulja Gea d.o.o. dobila je certifikat HALAL.

 • CERTIFIKAT KOSHER

  Tvornica ulja Gea d.o.o. dobila je certifikat KOSHER.

NAGRADE IN PRIZNANJA

 • BEST BUY AWARD

  Tvornica ulja GEA d.o.o. osvojila je prvo mjesto u kategoriji proizvođača jestivih ulja jer po mišljenju slovenskih potrošača nudi najbolji omjer cijene i kvalitete.

  U siječnju 2017. švicarska kuća ICERTIAS sa sjedištem u Zürichu provela je istraživanje Best Buy Award na uzorku od 1200 internetskih ispitanika starijih od 15 godina. Istraživanje je provedeno internetskom anketom prema metodi CAWI-DEEPMA (Computer Assisted Web Interviewing – Deep Mind Awareness). Ispitanici su odgovarali na anketna pitanja otvorenog tipa te im nisu unaprijed ponuđeni odgovori, već su samostalno, prema vlastitim iskustvima i uvjerenjima birali tvrtku, proizvod ili uslugu koja na slovenskom tržištu nudi najbolji omjer cijene i kvalitete.

  Na postavljeno pitanje: „Navedite ime proizvođača jestivih ulja koji po vašem osobnom iskustvu ili iskustvu vama bliskih osoba nudi najbolji omjer cijene i kvalitete na slovenskom tržištu“, najviše ispitanika odgovorilo je GEA.

  U Tvornici ulja GEA iznimno se ponosimo ponovnim osvajanjem ove prestižne medalje koja našim proizvodima daje dodatnu vrijednost. Zahvaljujemo svim našim kupcima na ukazanom povjerenju!

  Tvornica ulja GEA d.o.o. također je osvojila nagradu Best Buy Award 2013. i 2015. godine.

 • PROIZVOD 2016. GODINE – GEA JE DVOSTRUKI DOBITNIK

  PROIZVOD GODINE najveća je svjetska potrošačka nagrada koja se dodjeljuje za inovativne, nove i poboljšane proizvode. Služi kao smjernica potrošačima pri kupnji kako bi uštedjeli vrijeme i novac te se jače poistovjetili s inovativnošću i kvalitetom pobjedničkog proizvoda.

  Po izboru slovenskih potrošača, najvišu nagradu za zadovoljstvo i inovativnost – PROIZVOD 2016. GODINE u kategoriji bučinih ulja, osvojili su:
  • GEA „Štajersko prekmursko bučno olje“
  • GEA hladno prešano bučino olje.

  Po izboru slovenskih potrošača, najvišu nagradu za zadovoljstvo i inovativnost – PROIZVOD 2016. GODINE u kategoriji delikatesnih proizvoda, osvojili su:
  • GEA majoneza
  • GEA tartar umak.

 • MEĐUNARODNI POLJOPRIVREDNI SAJAM U NOVOM SADU

  Tvornica ulja GEA d.o.o. osvojila je nekoliko nagrada za svoje proizvode na međunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu:
  2017. – kategorija jestivih ulja – ZLATNA MEDALJA za GEA BIO ulje crnog kima
  2016. – kategorija jestivih ulja – VELIKA ZLATNA MEDALJA za GEA BIO hladno prešano kokosovo ulje
  2015. – kategorija jestivih ulja – ZLATNA MEDALJA za GEA repičino ulje
  2013. – kategorija jestivih ulja – ZLATNA MEDALJA za GEA orahovo ulje
  2012. – kategorija jestivih ulja – SREBRNA MEDALJA za GEA konopljino ulje
  2011. – kategorija ekstradjevičanskih maslinovih ulja – VELIKA ZLATNA MEDALJA za GEA ekstradjevičansko maslinovo ulje
  2010. – kategorija bučinih ulja – ZLATNA MEDALJA za GEA „Štajersko prekmursko bučno olje“

 • MEĐUNARODNI SAJAM HRANE I PIĆA IFE U LONDONU

  Štajersko prekmursko bučno olje“ GEA jedan je od dobitnika nagrade za najizvorniji proizvod na Međunarodnom sajmu hrane i pića IFE 2007. u Londonu.

ZAŠTO GEA?

Kvaliteta

Od 1904. godine tradiciju uljarstva nadograđujemo suvremenom tehnologijom i znanjem koji uz odabir najkvalitetnijih sirovina jamče najvišu kvalitetu naših proizvoda.

Sigurnost

Zahvaljujući normi IFS (International Food Standard) jamčimo najvišu moguću kvalitetu vlastitih namirnica.

Odgovornost za okoliš

U tvrtki veliku pozornost pridajemo zaštiti okoliša na svim razinama. Svim ekološkim djelatnostima potičemo kvalitetu u zaštiti okoliša.

GEA na Foodex sajmu
GEA na PLMA sajmu
GEA na InGa sajmu

VIJESTI

26.02.2018
Novo ulje - GEA BIO KONOPLJINO ULJE
Obogatili smo našu riznicu ulja sa novim proizvodom - GEA BIO konopljino ulje.
Saznajte više
19.12.2017
Novo ulje - GEA BIO LANENO ULJE
Obogatili smo našu riznicu ulja sa novim proizvodom - GEA BIO laneno ulje.
Saznajte više
20.05.2017
Zlatna medalja za GEA BIO ulje crnog kima
GEA Tvornica ulja d.d. je na 84. Međunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu dobila u kategoriji jestivih ulja ZLATNU MEDALJU za GEA Bio ulje crnog kima.
Saznajte više