13.07.2017

Ponovno smo pridobili certifikat Excellent SME Slovenia

Certifikat Excellent SME Slovenia smo prvič prejeli leta 2012, pogoje pa izpolnjujemo vse od takrat, zato smo letos vnovič postali ponosen prejemnik tega certifikata.

Certifikat izdaja Gospodarska Zbornica Slovenije v sodelovanju z uveljavljeno bonitetno hišo Coface Slovenija. Pogoj za pridobitev certifikata je letni promet v višini 25.000 EUR ali več in bonitetna ocena 6 ali več.

Poglavitni nameni izdaje certifikata so sicer povečevanje transparentnosti trga, promocija varnega poslovanja in promocija dobrih poslovnih običajev, kar so tudi smernice EU za spodbujanje malih in srednjih podjetij k večji poslovni odličnosti.