20.05.2019

Tovarna olja Gea d.d. ne prodaja potvorjenih oljčnih olj

URADNA IZJAVA TOVARNE OLJA GEA D.D. V ZVEZI Z MEDIJSKIMI OBJAVAMI O POTVORJENIH OLJČNIH OLJIH

V zvezi z medijskimi objavami o potvorbah oljčnih olj, z dne 18. 5. 2019, Tovarna olja Gea d.d. podaja naslednjo uradno izjavo: Tovarna olja Gea d.d. ne prodaja potvorjenih oljčnih olj.

Vsa oljčna olja, napolnjena  pod našimi blagovnimi znamkami, so dobavljena od preverjenih proizvajalcev oljčnih olj, so zdravstveno ustrezna – varna in ustrezne kategorije, ki je potrjena z najmanj dvema senzoričnima ocenama, ki jih opravijo akreditirani laboratoriji, katerih listo vsako leto potrjuje mednarodni oljkarski svet IOC (International Olive Council). Na tej listi je seveda tudi Znanstveno raziskovalno središče Koper, ki prav tako izvaja senzorične ocene naših olj.

Oljčno olje je edina vrsta olja, ki je »kategorizirana« in pri katerem se kategorija olja »ekstra deviško»/ »deviško« potrjuje ne samo s kemijsko analizo, temveč tudi senzorično. Šolani preizkuševalci pri svojem ocenjevanju ugotavljajo prisotnost napak v olju. Te napake so izražene kot: pregreto/morklja,  plesnivost,  zakisanost/kiselkasto,  zmrznjene oljke,  žarko.

Žarkost, ki je zaznana pri senzoričnem ocenjevanju, ni enaka žarkosti, ki vpliva na zdravstveno ustreznost olja, temveč zgolj na kategorijo olja. Zato se olje  ob oceni »žarkosti« iz kategorije »ekstra deviško«, prekategorizira v »deviško«.

Je pa senzorično ocenjevanje oljčnih olj, ne glede na to, da ga izvajajo šolani ocenjevalci lahko tudi zelo subjektivno, kar potrjuje dejstvo, da isti vzorec različni ocenjevalci pogosto ocenijo popolnoma drugače.

Na ohranjanje kategorije »ekstra deviško« vplivajo v veliki meri tako pogoji skladiščenja v skladišču, na trgovskih policah, kot tudi pri potrošnikih doma. Olje je občutljivo na toploto in svetlobo, zaradi česar lahko spremeni svoje senzorične lastnosti – okus in posledično kategorijo.

V izvajanem monitoringu oljčnih olj s strani Urada za varno hrano, je bila ugotovljena neskladnost kategorij dveh naših olj:
Zvezda ekstra deviško oljčno olje 1 l, z deklariranim rokom uporabe 1. 1. 2020 in
Avantgarde ekstra deviško oljčno olje 1 l, z deklariranim rokom uporabe 14. 12. 2019.

Skladnost kategorije obeh olj (EKSTRA DEVIŠKO) je bila v času nabave potrjena v akreditiranih laboratorijih, torej je prišlo do spremembe kategorije naknadno, verjetno zaradi vpliva toplote in svetlobe. Obe olji pa sta ZDRAVSTVENO USTREZNI in VARNI za uporabo. Gre samo za »napako« v okusu in posledično drugo kategorijo olja (DEVIŠKO).

Nobeno od teh olj ni bilo potvorjeno in ni bilo nikakor povezano z odkrito afero glede potvarjanja oljčnih olj, na kar je namigoval prispevek, ki je hkrati obravnaval dve popolnoma različni zadevi.