03.06.2019

Preoblikovanje delniške družbe TOVARNA OLJA GEA d.d. v družbo z omejeno odgovornostjo TOVARNA OLJA GEA d.o.o.

Na 28. rednem zasedanju skupščine delničarjev delniške družbe TOVARNA OLJA GEA d.d. z dne 13. 5. 2019 je bil sprejet sklep o preoblikovanju družbe TOVARNA OLJA GEA d.d. v družbo z omejeno odgovornostjo.

Okrožno sodišče v Mariboru je v registrski zadevi vpisa spremembe pri subjektu (Srg 2019/21516, matična številka 5048621000) dne 29. 5. 2019 sklenilo, da se vpiše preoblikovanje delniške družbe TOVARNA OLJA GEA d.d., Trg svobode 3, pošta Slovenska Bistrica, matična številka 5048621000 v družbo z omejeno odgovornostjo TOVARNA OLJA GEA d.o.o.

Vse ostalo ostane nespremenjeno.