Oljčno olje
11.09.2017

Vrste oljčnih olj

1. Deviška oljčna olja
Olja, pridobljena iz plodov oljk izključno z mehanskimi ali drugimi fizikalnimi sredstvi, ki ne povzročijo sprememb olja, niso bila drugače obdelana, razen oprana, prelita, centrifugirana ali filtrirana, razen olj, pridobljenih z uporabo topil ali pripomočkov s kemičnim ali biokemičnim delovanjem ali s postopkom reesterifikacije ter kakršnih koli mešanic z drugimi vrstami olja.

Deviška oljčna olja so razvrščena in opisana izključno na naslednji način:
1.1. Ekstra deviško oljčno olje: oljčno olje višje kategorije, pridobljeno neposredno iz oljk in zgolj z mehanskimi postopki.
1.2. Deviško oljčno olje: oljčno olje pridobljeno neposredno iz oljk in zgolj z mehanskimi postopki.
1.3. Lampante oljčno olje (svetilno olje): oljčno olje neprimerno za prehrano.

2. Rafinirano oljčno olje: oljčno olje pridobljeno iz deviškega oljčnega olja s postopki rafinacije, ki ne povzročajo sprememb v prvotni triacilglicerolni strukturi.

3. Mešanica rafiniranega in deviškega oljčnega olja: oljčno olje, ki vsebuje zgolj rafinirano oljčno olje in olje pridobljeno neposredno iz oljk.

4. Olje iz oljčnih tropin: olje pridobljeno iz oljčnih tropin s topili, glede na mešanje z rafiniranim oljem se razvršča v več podkategorij.